Atelier Atrium

Ce este Unitatea protejată Atrium?

Atrium este unitate socio-economică prin care se permite valorificarea resurselor umane prin pregătirea şi includerea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi provenite din judeţul Mureş.

Ce cuprinde?

- consiliere, orientare profesională, calificare şi formare profesională continuă în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii

- consultanţă în diferite domenii de interes: accesibilizare spaţii şi locuri de muncă pentru persoane cu handicap, standarde de calitate şi responsabilitate socială, management de proiect

- servicii de pregătire şi ambalare materiale de birotică şi papetărie

- producţie, comerţ şi prestări servicii în domeniile: industria textilă, legătorie-birotică, papetărie,  ambalaje, serigrafie, lumânări şi obiecte decorative

Care sunt obiectivele?

- dezvoltarea unui nou tip de activitate lucrativă şi productivă în acord cu specificul economic al zonei, prin crearea unui atelier protejat pentru persoane cu dizabilităţi care nu şi-au găsit încă locuri de muncă pe piaţa muncii libere.

- crearea premiselor unui mod de viaţă independent al persoanelor cu dizabilităţi calificate şi creşterea şanselor de socializare - fiind de mai mulţi ani inactivi fără un loc de muncă

- creşterea gradului de sensibilizare şi conştientizarea comunităţii privind problematica persoanelor cu handicap prin crearea  unui model social de integrare a persoanelor aparţinând unei categorii sociale defavorizate

- asigură locuri de muncă într-un cadru securizat şi protejat unor tineri cu dizabilităţi, care altfel ar fi clienţi ai asistenţei sociale pe termen nelimitat

- oferă fundaţiei oportunitatea de a-şi creşte gradul de independenţă 

Activitatea se desfăşoară într-un spaţiu special conceput din cadrul Fundaţiei Alpha Transilvană şi cu personal special angajat pentru această activitate.