marţi 6 august 2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Final de proiect CUFĂRUL FERMECAT - Teatru interactiv pentru copiii cu dizabilități din Centrul de Îngrijire și Recuperare "PERSEVERENȚA" Proiect finanțat prin MOL - Programul pentru sănătatea copiilor și Fundația Pentru Comunitate.


În perioada Decembrie 2018 – Iulie 2019 Fundația Transilvană Alpha a desfășurat proiectul “Cufărul fermecat” – Activități de teatru interactiv pentru copiii cu dizabilități din Centrul de Îngrijire și Recuperare PERSEVERENȚA, proiect finanțat de Fundația Pentru Comunitate și MOL România, prin Programul MOL Pentru sănătatea copiilor. Acest proiect a oferit copiilor cu dizabilități din Centrul PERSEVERENȚA activități săptămânale de terapie prin arta teatrală, desfășurate conform unei tematici lunare prestabilite: Decembrie – Crăciunul, Ianuarie – Iarna, Februarie – Carnaval, Martie – Mama, Aprilie – Sărbători de Paște, Mai – Primăvară, Iunie – Vară, Iulie – Vacanță. Abordarea activităților terapeutice a fost diferită în fiecare săptămână a lunii: Teatru de păpuși, Teatru cu actori, Animație – activități distractive, Teatru prin dans și muzică. Grupul țintă a fost format din 40 de copii cu dizabilități multiple și severe, cu vârste cuprinse între 4 și 15 ani, beneficiari ai Centrului de Îngrijire și Recuperare pentru Copii cu Nevoi Speciale PERSEVERENȚA al Fundației Transilvană Alpha, care au beneficiat săptămânal de activități de artă teatrală susținute de absolvenți ai Universității de Arte, dar și de specialiști și angajați ai Fundației Transilvană Alpha. Principalele rezultate ale proiectului au fost: dezvoltarea abilităților cognitive, social emoționale, motrice, de exprimare verbală și nonverbală a copiilor cu dizabilități, dar și dezvoltarea abilităților de relaționare și comunicare a copiilor, fapt demonstrat cu ajutorul chestionarelor de evaluare a abilităților social emoționale, pe care specialiștii fundației le-au aplicat atât la începutul proiectului, cât și la finalul acestuia. Activitățile din proiect au determinat îmbogățirea intervențiilor terapeutice oferite de specialiști în mod curent copiilor cu dizabilități din Centrul PERSEVERENȚA, cu activități terapeutice realizate prin intermediul artei. Acest lucru a dus la lărgirea plajei de terapii, la diversificarea activităților oferite, având ca rezultat formarea sau dezvoltarea unor abilități cognitive și socio-emoționale a copiilor, cu efect general asupra îmbunătățirii calității vieții copiilor cu nevoi speciale. Proiectul s-a finalizat cu un eveniment artistic susținut de copiii din Centrul de Zi de Recuperare și Îngrijire pentru Copii cu Nevoi Speciale PERSEVERENȚA, alături de specialiști și angajați ai organizației, care a avut loc Joi 25 Iulie 2019 de la ora 10.00 în incinta Cetății Medievale din Tîrgu-Mureș. Coordonator proiect, Gianina Șerban 0265-257057


< Formularul 2% 2019