marţi 6 august 2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Final de proiect ”Învățarea, adaptarea și incluziunea în acțiune” Proiect finanțat prin programul ERASMUS+, acțiunea cheie KA1-Learning Mobility of Individuals, respectiv KA104-Domeniul Educația Adulților


Fundația Transilvană Alpha a desfășurat în perioada 01.08.2017 – 31.07.2019 proiectul ”Învățarea, adaptarea și incluziunea în acțiune” din acțiunea cheie KA1-Learning Mobility of Individuals, respectiv KA104-Domeniul Educația Adulților, în cadrul Programului Erasmus+. Contract 2017-1-RO01-KA104. Obiectivul general al acestui proiect a fost dobândirea de către participanți a cunostințelor si abilităților necesare pentru a derula activități educative adresate atât tinerilor cu dizabilități de învățare cât și parinților acestora sau a specialiștilor, cu scopul protejării tinerilor de abuz sexual și violență. Acest obiectiv a fost atins prin organizarea cele doua sesiuni de training: ”Managementul conflictelor sexuale în cadrul serviciilor sociale oferite persoanelor cu dizabilități intelectuale”, pentru analizarea, informarea și clarificarea problemelor legate de aspectul sexual și înțelegerea sexualității de către adulți cu dizabilități intelectuale și ”Program intensiv pentru pregătirea specialiștilor din domeniul social care utilizează comunicarea easy-to-read, easy-to-understand”, limbaj care utilizează cuvinte cheie simple, dezvoltă o singură idee intr-o propoziție, evită limbajul etnic, evită trimiterile în ghilimele, predă informația foarte clar și logic structurat. Obiectivele specifice ale proiectului au fost: • Îmbunătățirea calității vieții a 22 de tineri și adulți cu dizabilități din cadrul Centrului de zi ATRIUM și a familiilor acestora, prin adaptarea în format ușor de înțeles a sesiunilor de învățare în cadrul activităților de educație sexuală și educație pentru sănătate • Perfecționarea și îmbunătățirea competențelor profesionale a specialiștilor și voluntarilor Fundației Transilvană Alpha în scopul creșterii calității programelor de dezvoltare și învățare non-formală oferite tinerilor și adulților din Centrul de zi, precum și creșterea abilităților de a preda în mod interactiv, adaptat fiecarui beneficiar din Centrul de zi • Realizarea unui tool-kit ”Cum să luăm decizii tot mai bune”- tool-kit de educație sexuală pentru tineri și adulți cu dizabilități, adaptat în format easy-to-read, easy-to-understand Grupul țintă al proiectului a fost format din 22 de tineri cu dizabilități intelectuale din Centrul de Zi ATRIUM din cadrul Fundației Transilvană Alpha și 15 specialiști și voluntari ai fundației care lucrează alături de tinerii cu dizabilități. Rezultate atinse în perioada de referință: În urma celor două sesiuni de training, specialiștii și voluntarii Fundației Transilvană Alpha au dobândit abilități necesare pentru a derula activități educative adresate atât tinerilor cu dizabilități de învățare cât și părinților acestora sau altor specialiști, cu scopul creșterii capacității tinerilor de a se proteja împotriva abuzului sexual și a violenței. Timp de 10 luni am oferit tinerilor cu dizabilități intelectuale sesiuni de învățare, iar accentul s-a pus pe sprijinirea tinerilor în conștientizarea propriului corp, identificarea spațiilor private și a celor publice, diferențierea comportamentelor potrivite de cele nepotrivite, atingeri permise de cele nepermise si creșterea capacitații de auto-protejare. Acești tineri au dobândit abilități și deprinderi în comunicarea scrisă și verbală, capacitatea de a înțelege diferite texte, necesitatea și beneficiile educației sexuale, capacitatea de a iniția și susține conversații legate despre propriul corp. În cadrul proiectului s-a realizat un manual cu pictograme “Ghid de sexualitate în format ușor de înțeles pentru persoanele cu dizabilități mintale” și s-a tradus un material despre sexualitate din limba maghiară ”Au crescut, acum sunt adulți”. Cele două materiale vor fi distribuite pe platforma E-Learning a Fundației Transilvană Alpha și vor alcătui toolkitul ”Cum să luam decizii tot mai bune„- toolkit care va fi distribuit instituțiilor, fundațiilor și asociațiilor care lucrează cu persoane cu dizabilități mintale. Valoare totală a proiectului a fost de 29.325.00 Euro Date de contact: Borz Vasile 0265-257057 office@alphatransilvana.ro


< Formularul 2% 2019