vineri 30 mai 2014

Exemple de bune practici: Baumax Romania


     În anul 2007, firma S.C. Baumax Romania S.R.L. a contactat Fundația Alpha Transilvană pentru a angaja o persoană cu dizabilități, în baza Legii 448/2006. Având în baza de date a Centrului de Angajare Asistată persoane pregătite pentru muncă, conform profilului vocaţional, a fost propus spre angajare H.P., în vârstă de 36 de ani, pentru funcţia de manipulant marfă.

    În perioada de probă, acesta a fost supervizat de către specialistul în angajare asistată şi de o persoană de suport din partea firmei. În scurt timp, H.P. a învăţat care îi sunt şi a fost angajat. Datorită colaborării pozitive, la distanță de un an, firma S.C. Baumax Romania a contactat din nou fundația, dorind să angajeze încă o persoană pe postul de vânzător. Astfel, în baza profilului vocațional, a fost propus K.F., în vârstă de 31 de ani. Cele două persoane astfel angajate, precum şi firma, beneficiază de monitorizare permanentă şi în momentul de faţă, iar prin colaborarea dintre specialistul de angajare asistată şi companie, aceşti angajați s-au integrat în totalitate în mediul lucrativ.

    Ca urmare a colaborării permanente cu firma S.C. Baumax Romania S.R.L., cu începere din anul 2012 sărbătorim anual ziua persoanelor cu dizabilităţi în luna octombrie, prin organizarea acţiunii „Omul nu are limite! Arată ce poţi!“. În această acţiune sunt implicaţi 10 beneficiari ai programului Atrium, care au posibilitatea de a participa la diverse activităţi specifice locaţiei, însoţiţi de angajaţi ai firmei S.C. Baumax Romania S.R.L.

     Scopul acestei acţiuni este de a sensibiliza opinia publică în ceea ce priveşte atitudinea faţă de persoanele cu dizabilităţi, de a înlesni comunicarea între persoanele cu dizabilităţi şi ceilalţi membrii ai societăţii şi de a înlătura barierele sociale care împiedică accesul acestor persoane la o viaţă normală. De asemenea, prin intermediul acestui eveniment se doreşte facilitarea unui schimb de experienţă între tinerii cu dizabilităţi şi angajaţii firmei S.C. Baumax Romania S.R.L., dar şi o mai bună cunoaştere reciprocă a nevoilor fiecăruia, în încercarea de a integra armonios pe piaţa liberă a muncii persoane cu nevoi speciale.


< O nouă pagină în cartea de onoare a Fundaţiei Alpha Transilvană