Friday 29 April 2016

PROIECT ”Succes și independență” Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).


Participanți:

Promotor de Proiect – Fundația Transilvană Alpha

Partener 1 – Asociația Divers

Partener 2 – Fundația Buckner

 

Perioada de derulare:

Martie 2015 - Aprilie 2016

 

Obiectivul proiectului:

Creșterea accesibilității la educație a tinerilor aflați în situații de risc inclusiv romi din localitățile Târgu Mureș și Târnăveni, prin organizarea a 2 Centre Comunitare de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea facilitării dezvoltării personale integrate, prin activități de formare profesională, educație remedială de dezvoltare a competențelor și a deprinderilor de viață independentă , prin implicarea voluntarilor, părinților și aparținătorilor.

 

Bugetul proiectului - 1.823.605,34 ron

 

Contribuție proprie – 10% din cost total, în activități de voluntariat și contribuție financiară

 

Activități derulate:

  • Au fost înființate două Centre Comunitare de învățare pe tot parcursul vieții în cadrul cărora au fost organizate cursuri și activități de formare profesională. Centrele comunitare funcționează în municipiile Tîrgu-Mureș și Tîrnăveni. Pentru buna funcționare a centrelor comunitare au fost achiziționate echipamente IT dar și un microbuz de 17 locuri destinat asigurării transportului beneficiarilor la activități.
  • Au fost instruiți 65 de voluntari în specializările lucrător de tineret, lucrător prin arte combinate și mediator social.
  • La centrele comunitare au fost consiliați 180 de tineri din care 100 aparțin etniei rome. Pe lângă aceștia de consiliere și ajutor amterial au beneficiat și 100 de adulți, aparținători ai tinerilor incluși în activitățile proiectului.
  • În vara anului 2015 a fost organizată o tabără de vară la care au participat 60 de tineri de etnie romă.
  • Au fost organizate cursuri de formare profesională pentru 60 de beneficiari.
  • A fost organizată campania de prevenirea a victimizării tinerilor Succes și independență în siguranță. Campania s-a derulat în perioada octombrie 2015 aprilie 2016 în 17 școli gimnaziale și licee din municipiile Tîrgu Mureș (10 școli) și Tîrnăveni (7 școli).  Campania a vizat 5 teme majore: delincvența juvenilă în școli, bullying-ul, măsuri de protecție împotriva infracționalității stradale, protecția tinerilor împotriva traficului de persoane și măsuri privind protejarea tinerilor de pericolele din mediul virtual. 
  • A fost întocmit studiul de cercetare - Harta nevoilor copiilor și tinerilor aflați în situații de risc din Județul Mureș.

 

Perspective:

Pe lângă activitățile deja implementate, proiectul Succes și independență va beneficia de o prelungire a contractului de finanțare până în 30 octombrie 2016. Pentru noua etapă a proiectului se află în pregătire și alte activități destinate specialiștilor și copiilor din medii vulnerabile. Echipa proiectului propune și cursuri noi, destinate specialiștilor, respectiv cursuri de mediator școlar și limba romani.

Calendarul detaliat al noilor activități va fi disponibil în prima jumătate a lunii mai.

 

Persoane de contact:

Fundația Transilvană Alpha – Coordonator Proiect – Banga Erzsébet, tel. 0728-928131

Fundația Transilvană Alpha – Specialist PR - Emil Sabău, tel. 0744-124779

Asociația Divers – Koreck Mária, tel. 0722-318605,

Fundația Buckner –Dragoș Dacian Moldovan, tel. 0722-403490


< CONFERINȚA FINALĂ A PROIECTULUI ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!”