luni 4 octombrie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ - “DE LA BURNOUT LA EMOȚII POZITIVE”

În perioada 01 Octombrie – 31 Decembrie 2021 Fundația Transilvană Alpha va desfășura proiectul “DE LA BURNOUT LA EMOȚII POZITIVE” – Prevenirea sau diminuarea efectelor de burnout pentru angajații care lucrează cu persoane cu nevoi speciale în Fundația Transilvană Alpha. Proiectul este finanțat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Tîrgu-Mureș în cadrul acțiunii „Coeziune socială în comunitate”.


Personalul din sistemul social se confruntă adesea cu o arie largă de factori stresori psiho-sociali, de aceea riscul ca aceștia să dezvolte sindromul burnout este foarte ridicat, fapt ce poate avea ca rezultat scăderea calității și siguranței serviciilor sociale oferite.

În cadrul acestui proiect angajații din Fundația Transilvană Alpha vor participa la o serie de activități menite să identifice situațiile de epuizare profesională, să reducă stresul profesional și să îmbunătățească  abilitățile de a face față situațiilor generatoare de stres: introducere în sindromul burnout, strategii de prevenție și intervenție in sindromul burnout, training managementul stresului, tehnici de mindfulness și relaxare, activități de teambuilding.

Beneficiarii  proiectului sunt 20 de angajați – personal de îngrijire și de specialitate, din Fundația Transilvană Alpha care desfășoară activități directe cu beneficiarii în cadrul Centrului de Zi de Recuperare și Îngrijire pentru Copii cu Nevoi Speciale PERSEVERENȚA, în Centrul de Zi pentru Adulți cu Nevoi Speciale ATRIUM și în cadrul Centrului Comunitar.

În urma activităților care se vor implementa în cadrul acestui proiect angajații vor învăța să acționeze pentru diminuarea dificultăților cu care se confruntă și pentru îmbunătățirea calității vieții prin însușirea unor tehnici validate științific de management al stresului și gestionare a emoțiilor, eficientizare a comunicării și învățare a unor strategii pentru rezolvarea de probleme, fapt care va un impact pozitiv asupra calității serviciilor sociale oferite beneficiarilor – persoanele cu nevoi speciale.

Coordonator proiect  -  Gianina Șerban

0265-257057              


< COMUNICAT DE PRESĂ - "DETECT AUTISM"