Evaluarea abilităților persoanelor cu dizabilităţi în vederea integrării pe piața muncii

Selecţia profesională este deosebit de importantă şi utilă la încadrarea în muncă, pentru repartizarea personalului pe posturile de muncă cele mai compatibile cu aptitidnile şi cunoştinşele indivizilor. În acest proces se porneşte de la următoarele premize:

  • fiecare profesie presupune o anumită configuraţie aptitudinală,

  • aptitudinile variează de la individ la individ,

  • aceste aptitudini pot fi măsurate.

Aptitudinile care stau la baza realizării unei activităţi de muncă pot fi măsurate şi prin utilizarea testelor psihologice sau psihopedagogice.

In acest sens, în vederea realizarii Profilului Vocațional folosim mai multe teste acreditate in România:

  • Licență pentru utilizare CAS++

  • Licență pentru utilizare: Matrici Progresive Standard, Inventarul de Depresie Beck (BDI-II), Testul de atentie d2, Sistemul de evaluare clinică, SCID I – versiunea structurata pentru tulburarile clinice de la axa I a DSM, SCID II – Interviul Clinic Structurat pentru Tulburarile Clinice de pe Axa II a DSM, KID-SCID,

De asemenea, în vederea evaluării abilităților sociale şi a abilităților neuromotorii folosim instrumente europene, validate şi folosite în integrarea persoanelor cu dizabilităţi.

Considerăm că elaborarea profilului vocațional în procesul de integrare este foarte importantă pentru se identifică atât abilitățile existente cât și cele care pot fi dezvoltate, accentuând abilitatea și nu dizabilitatea. 

Persoană de contact: Psiholog, Borz Vasile