Punem accent pe calitatea serviciilor oferite, prin crearea unui mediu adecvat, cu echipamente de specialitate, moderne şi prin perfecţionarea continuă a specialiştilor.

Autorizaţii şi acreditări

  • ACREDITARE nr. 002489/18.02.2016 pentru acordarea de servicii sociale
  • LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE nr. 0008136/10.03.2016 pentru funcţionarea centrului de zi pentru tineri şi adulţi cu dizabilităţi "Atrium"
  • LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE nr. 0000487/06.11.2015 pentru funcţionarea centrului de zi pentru copii cu nevoi speciale "Perseverenţa"
  • LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE nr. 0008132/10.03.2016 pentru funcţionarea centrului comunitar Alpha
  • ACREDITARE seria MS 29/00003 pentru prestare de servicii de informare şi consiliere
  • AUTORIZAŢIE nr. 861/13.04.2011 pentru funcţionarea atelierului "Atrium" ca unitate protejată
  • AUTORIZAŢIE nr. 1339/13.04.2011 pentru funcţionarea ca unitate protejată a secţiei "Bucătăria Alpha"

  • ACREDITARE pentru furnizarea serviciilor de informare, consiliere şi medierea muncii pe piaţa internă
  • ACREDITARE pentru mobilităţi ale voluntarilor SEV, pentru găzduire şi coordonare (ERASMUS+)
  • ACREDITARE pentru mobilităţi ale voluntarilor SEV, pentru trimitere (ERASMUS+)