Tinerilor cu dizabilităţi care nu visează să se poată întreţine vreodată singuri, noi le aducem speranţa unui loc de muncă.

Susţinere financiară

Pentru Fundaţia Alpha Transilvană, ca şi pentru orice altă organizaţie, aspectele financiare sunt foarte importante, fiind un mijloc indispensabil pentru realizarea programelor noastre. Ne străduim ca balanţa contabilă să fie mereu echilibrată, aceasta constituind garanţia continuării serviciilor noastre prestate în folosul comunităţii.

Donaţii şi sponsorizări

Legea 571/2003 privind Codul fiscal, capitolul III, Art.31, referitor la Creditul Fiscal prevede următoarele: “Contribuabilii care efectuează sponsorizări (…) scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

• sunt în limita a 3% din cifra de afaceri;

• nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.”

Cum putem colabora?

Companii cu mai puțin de 50 de angajați

Utilizarea în favoarea companiei a facilităţii fiscale privind impozitul pe profit şi anume scăderea din impozitul pe profit care trebuie plătit către bugetul de stat a sumei echivalente datorate de către companiile care sponsorizează în limita a 20% din impozitul pe profit datorat, dar nu mai mult decât 3/1000 din cifra de afaceri.

- publicitarea companiilor care ne sponsorizează (banner Clădire Alpha, panouri de afişaj pentru public din incita Clădirii Alpha şi a punctelor de lucru, pe site-ul www.alphatransilvana.ro , pe maşinile fundaţiei)

- organizare de evenimente, campanii în parteneriat şi susţinerea parteneriatului  în mass-media locală, naţională şi în rândul grupului ţintă vizat (familii în care un membru este persoană cu dizabilitate, instituţii/cabinete medicale, şcoli, autorităţi locale etc.)

- achiziţia de produse hand-made realizate de beneficiarii noştri pentru diferite evenimente (8 Martie, Paşte, 1 Iunie, Crăciun etc.)

- servicii de catering cu produse de panificaţie/patiserie şi servire de hrană caldă

- organizare pauze de cafea, diferite evenimente

Companii cu peste 50 de angajați

Utilizarea în favoarea companiei a facilităţii fiscale privind impozitul pe profit şi anume scăderea din impozitul pe profit care trebuie plătit către bugetul de stat a sumei echivalente datorate de către companiile care sponsorizează în limita a 20% din impozitul pe profit datorat, dar nu mai mult decât 3/1000 din cifra de afaceri şi a fondului de handicap.

Prin Atelierul protejat Atrium

- consiliere pentru angajare de persoane cu dizabilităţi şi eficientizare activităţii acestora

- prestare de servicii de angajare, evaluare resurse umane, organizare teambuilding-uri şi consiliere pentru prevenirea stresului în rândul angajaţilor

cumpărarea de produse hand-made pentru diferite evenimente (8 Martie, Paşte, 1 Iunie, Crăciun etc.)

- intermediere pentru cumpărare de produse de papetărie, igienico-sanitare, IT din fondul de handicap

Prin atelierul protejat Bucătăria Alpha şi Patiseria Jan Gerssen

- servicii de catering cu produse de panificaţie/patiserie şi servire de hrană caldă

- organizare pauze de cafea, diferite evenimente

Care sunt avantajele colaborării

Avantaje companie

- imagine favorabilă în comunitate fără costuri suplimentare

- asocierea imaginii şi a numelui companiei de imaginea şi numele unei organizaţii respectate, cunoscută ca o instituţie profesionistă şi foarte dedicată misiunii asumate

- posibilitatea negocierii asupra utilizării fondurilor sponsorizate şi a modului de promovare a companiei

Avantaje Fundația Alpha Transilvană

- îndeplinirea misiunii organizaţiei şi susţinerea activităţilor proprii

- posibilităţi de dezvoltare a serviciilor în concordanţă cu nevoile persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora

- posibilităţi de extindere în judeţul Mureş a serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi şi a familiilor acestora