Sunt copii care aici au făcut primul pas, aici au spus primul cuvânt. Sunt copii care aici au învăţat să se spele pe mâini, aici au învăţat să mănânce singuri.

Activităţi caritabile

Sărăcia o putem constata în statistici, în imagini surprinse peste tot în lume, sau o putem simţi pe viu, în oraşul în care locuim. Este o mare greşeală să nu faci nimic, crezând că ceea ce poţi face este prea puţin.

Noi credem că nu contează cât facem, ci câtă dragoste punem în ceea ce facem... Nu contează cât dăruim, ci câtă dragoste punem în ceea ce dăruim. 

Programul “Donaţii materiale, ajutor instituţional” este cel mai longeviv program al Fundaţiei Alpha Transilvană şi răspunde cel mai bine misiunii umanitare şi de caritate a acesteia.

 

 


Ce dorim?

Îmbunătăţirea calităţii vieţii unor grupuri dezavantajate prin donaţii materiale
Sprijinirea instituţiilor şi organizaţiilor care lucrează în domeniul socio-medical, educaţional sau reprezintă categorii defavorizate

Pentru cine?

Persoane fără loc de muncă sau cu venituri mici
Persoane în vârstă cu pensii mici
Familii cu mulţi copii fără posibilităţi materiale
Persoane cu dizabilităţi sau cu diverse afecţiuni medicale
Asociaţii, fundaţii, uniuni, sindicate şi instituţii de cultură
Primării, instituţii de învăţământ şi spitale

Ce facem?

Colectăm bunuri materiale de la populaţia judeţului şi de la parteneri din alte ţări
Oferim donaţii materiale persoanelor cu situaţie materială precară în Centrul de Donaţii
Donăm dispozitive medicale persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu diferite afecţiuni de sănătate sau persoanelor vârstnice
Efectuăm donaţii materiale pentru instituţii şi organizaţii care duc lipsă de dotări corespunzătoare derulării activităţii lor

Fundaţia Alpha Transilvană a creat un sistem care face posibilă alegerea articolelor de îmbrăcăminte de fiecare beneficiar în parte, evitându-se astfel neplăcerile cauzate de nepotrivirea mărimii articolelor. În cadrul centrului, donaţiile se eliberează în limita unui plafon valoric ce nu poate depăşi 300 lei/pers. Plafonul valoric se stabileşte în funcţie de categoria socială a beneficiarilor, de mediul de viaţă al acestora, de numărul de copii minori din cadrul familiei şi de veniturile totale realizate.

Beneficiarilor li se înmânează tichete cu valoare prestabilită şi sunt instruiţi cu privire la utilizarea lor. Persoanele sunt programate în ordinea depunerii cererilor şi sunt înştiinţate cu 1-2 săptămâni înainte, cu privire la data şi ora la care trebuie să se prezinte la Centrul de Donaţii pentru preschimbarea tichetelor.

Beneficiarii dispun de dreptul de a desemna doi reprezentanţi pentru selectarea articolelor şi trebuie să dețină ambalajul necesar împachetării acestora (saci, cutii, s.a.).

 

La intrarea în Centru sunt verificate:

- înștiinţare

- identitatea persoanelor care se prezintă

- tichetele valorice

 

Durata maximă a procesului de selectare a articolelor este de 1 oră/beneficiar. În cazul în care nu se pot onora toate tichetele, persoana va fi reprogramată la o altă dată. Un beneficiar poate fi reprogramat o singură dată, iar dacă tichetele nu sunt onorate nici cu această ocazie, acestea își pierd valabilitatea.

Donaţiile materiale către persoanele fizice cu situaţie financiară precară sau cu probleme medicale sunt compuse din:

- îmbrăcăminte

- articole sanitare, de menaj, textile

- electrice, electrocasnice

- absorbante pentru incontinenţă

- dispozitive medicale (scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, bastoane)

Ajutorul instituţional se acordă entităţilor juridice (școli, spitale, organizaţii neguvernamentale, uniuni, sindicate) şi constă in:

- mobilier de birou

- paturi de spital

- mobilier pentru şcoli

- absorbante pentru incontinenţă

- echipamente electronice

- aparatură medicală

 

Acte necesare pentru cererile de acordare de donaţii materiale pentru persoanele juridice:

1. Formular completat, semnat şi stampilat de reprezentantul unităţii solicitante,

2. Tabel cu beneficiarii unităţii solicitante (dacă aceştia primesc donaţii materiale: îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie) care se depune după distribuirea donaţiei şi trebuie să conţină :

a) numele, prenumele beneficiarului persoană fizică

b) datele de identificare (domiciliu, CI/BI, CNP, număr telefon),

c) numărul de cutii primite

d) semnătura beneficiarului

Pentru persoanele fizice cu dizabilităţi care solicită dispozitive medicale

Următoarele documente (copii xerox) se vor anexa cererii de donaţie :

 

1. B.I/C.I al beneficiarului donaţiei 

2. B.I/C.I. al persoanei care ridică donaţia şi reprezintă beneficiarul în cazul în care acesta nu se poate prezenta personal

3. Acte doveditoare privind veniturile obţinute de beneficiar

a) talon/cupon sau adeverinţă de pensie

b) talonul de ajutor social special pentru persoanele care şi-au pierdut definitiv sau temporar capacitatea de muncă

4. Act doveditor de boală:

a) bilet de externare

b) certificat de handicap

c) alte documente medicale justificative

 

Pentru persoanele fitice care solicită donaţii materiale (îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie)

1. B.I /C.I pentru toţi membrii familiei (adulţi)

2. Certificate de naştere pentru toţi membrii minori ai familiei

3. Acte doveditoare privind veniturile obţinute de toţi membrii familiei

a) adeverinţă de salariu pentru persoanele încadrate în muncă

b) talon/cupon sau adeverinţă de pensie

c) taloane pentru alocaţia de stat a copiilor şi pentru alocaţia suplimentară

d) talon de plată a ajutorului de şomaj, alocaţie de sprijin

4. Ancheta socială (pentru beneficiarii din mediul rural) care trebuie să conţină

a) componența familiei (numele şi prenumele, domiciliul)

b) evaluarea situaţiei economice a susţinătorilor legali (ocupaţie, venituri, retribuţie/pensie, numărul copiilor intreţinuţi, dacă deţine sau nu teren agricol şi suprafaţa acestuia)

 

Este obligatoriu:

- să existe în actele de identitate codurile numerice personale; în caz contrar se vor aduce copii după certificatul de naştere al membrilor familiei

- soţul, soţia şi copiii peste 14 ani trebuie să aibă domiciliul comun în actele de identitate

- pentru familiile care au în îngrijire alte persoane se cer acte doveditoare a calităţii acestora.