STEPS – SHARING THE EUROPEAN PATHWAYS

Sharing The European Pathways este un proiect destinat pregătirii atât a beneficiarilor, cât și a personalului din instituții pentru copii și adulți  în vederea părăsirii sistemului de protecție specială și/sau dezinstituționalizării.

Proiectul STEPS este derulat de 4 parteneri din UK, Finlanda, Ungaria și România. Parteneriatul s-a realizat pentru ca partenerii să-și poată împărtăși experiența și modul de învățare, pentru a promova ideea că persoanele cu dizabilități sunt ”experți prin experiență”și pot, cu ajutor corespunzător să contribuie la activitățiile de re-formare a personalului și a rezidenților instituțiilor în procesul de părăsire a sistemului de protecție sau mutare din instituții în comunități.

Proiectul STEPS asigură cursuri în module de câte 2-3 ore, acoperind o gamă de teme pe care personalul și rezidenții instituțiilor trebuie să le cunoască pentru ca schimbarea să nu reprezinte o problemă pentru ei, să aibă noțiuni elementare despre drepturi, incluziune, libertatea de a alege și independență. Partenerii din proiect sunt fie puternic implicați în procesul de dezinstituționalizare, fie în furnizarea de cursuri pentru angajații care lucrează cu persoanele cu dizabilități.

Materialele cursurilor sunt furnizate din pachete de cursuri aplicate deja în UK și Finlanda, dar au fost adaptate pentru a răspunde cerințelor specifice locale, pentru a oferi oportunități de formare personalizate pentru grupuri cu necesități particulare.

Un aspect inovativ al proiectului este instruirea  ”co-formatorilor” (care sunt persoane din sistemul de protecție specială sau persoane cu dizabilități). Astfel fiecare curs, atât cel pentru personal, cât și cel pentru rezidenții insituțiilor și aparținătorii lor va fi predat de câte doi formatori – formatorul și co-formatorul.  Nu toate cursurile din cadrul proiectului STEPS vor avea nevoie de un co-formator, dar experiența ne-a arătat că folosirea co-formatorilor are un impact mai mare asupra angajaților și rezidenților.

La rândul lor, co-formatorii sunt instruiți și li se acordă suportul necesar pentru a-și putea îndeplini rolul lor. Sperăm că acest lucru va duce la implicarea cât mai multor co-formatori. Materialele vor putea fi folosite gratuit în format universal în Engleză și vor fi adaptate de către parteneri locali în România și Ungaria. O versiune a documentelor importante va fi disponibilă și în format ”ușor de citit / ușor de înțeles”.

Cursurile tratează probleme practice prezentate din punctul de vedere al rezidențior, al familiilor lor și al angajaților – precum: autonomie personală, utilizarea banilor, a face cumpărături și a găti, a ține casa curată, a avea relație bună cu vecinii etc., și de asemenea mai multe teme legate de atitudini, precum: asumarea responsabilității, asumarea de riscuri, luarea deciziilor etc.

Dezinstituționalizarea nu este un proces ușor. Schimbarea atitudinii personalului care au lucrat în instituții și a rezindenților care au locuit în înstituții nu este cu nimic mai ușor. Proiectul STEPS oferă celor responsabili cu aplicarea procesului de dezinstituționalizare instrumente mai eficiente pentru a ajunge la schimbările dorite.

Persoana de contact din partea partenerului român:

Andreia Moraru, Fundația Transilvană Alpha, 0723-686434, andreia_moraru@alphatransilvana.ro

Informații în limba engleză: www.kezenfogva.hu/steps 

Pagina de Facebook al proiectului: www.facebook.com/Sharing-The-European-Pathways

Three Steps to Education in Diversity

Fundația Transilvană Alpha desfăsoară în perioada 01.09.2016 – 30.09.2017 proiectul de mobilitate pentru tineret ”Three Steps to Education in Diversity”.

În această perioadă de timp, 6 tineri voluntari din Austria, Germania și Portugalia vor desfășura activități zilnice în cadrul a trei departamente ale fundației, Perseverența, Atrium și Start.

Principalele obiective ale proiectului  sunt promovarea diversității, a incluziunii sociale a persoanelor cu oportunități reduse, dar și a cetăţeniei active şi a cetăţeniei europene, toleranţa între tineri, schimbul cultural. Lucrând zi de zi alături de copiii cu dezvoltare normală, copiii cu dizabilități și tinerii cu dizabilități, voluntarii vor înțelege că doar prejudecățile ne fac diferiți unii de ceilalți, că fiecare persoană, indiferent de felul ei poate avea abilități sau talente extraordinare, trebuie să dăm doar șansă persoanei respective să-și pună aceste abilități în valoare.

Un alt obiectiv al proiectului este promovarea metodelor de educație non-formală care asigură un mediu propice descoperirii sau exersării anumitor aptitudini, completând orizontul de cultură al tinerilor și fiind o variantă optimă pentru susținerea plăcerii de cunoaștere și de afirmare profesională. Educația non-formală are o importanță deosebită în dezvoltarea personală, socială dar și profesională, tinerii vor câștiga experiență, își vor îmbunătăți capacitatea de relaționare și comunicare, își vor dezvolta capacitatea decizională, își vor descoperi sau dezvolta noi abilități și își vor deschide noi orizonturi.

În ultimii ani în societate se vorbește tot mai mult despre acceptarea diversității, despre înlăturarea prejudecăților în ceea ce privește persoanele cu oportunități reduse, despre etichetele care sunt puse persoanelor cu dizabilități, despre faptul că în loc să vorbim de dizabilitatea unor persoane, ar fi benefic să descoperim abilitățile pe care acestea le au. Toți oamenii, dar în mod special tinerii trebuie să înțeleagă că responsabilitatea, toleranța, cetățenia activă și respectul reciproc sunt comportamente pe care trebuie să și le însușească fiecare cetățean care trăiește într-o societate modernă.

Proiectul ”Three Steps to Education in Diversity” este finanțat de Uniunea Europeana prin programul ERASMUS+

Meșteșugari de mici

Joi, 29 septembrie, ora 17:30 îi așteptăm pe copii la un atelier în cadrul căruia vor avea posibilitatea de a cunoaște și a exersa tehnica țesutului.

Participanților li se prezintă materiale folosite de-a lungul timpului pentru țesut (cânepa, lâna, inul, bumbacul), beneficiile acestora și originea lor, împreună cu informații despre cultura plantelor, creșterea animalelor pentru lână și răspândirea zonală a acestor ocupații tradiționale. Primesc detalii despre tehnica obținerii firelor (torsul), dar și despre colorarea acestora în gospodărie, folosind pigmenți naturali (din scoarță de copac, coji de nuc).

Micii meșteșugari află și despre războiul de țesut, funcționalitatea acestuia, cât și despre utilitatea țesăturilor (pânzeturi pentru îmbrăcăminte, saci, desăgi, covoare, carpete pentru gospodărie).

Fiecare dintre participanți realizează câte un covoraș pe un razboi fix (ramă din lemn), cu urzeală din bumbac și fir pentru țesut din lână. Astfel, ei își exersează îndemânarea, răbdarea, simțul artistic în a combina culori, dar și capacitatea de a învăța lucruri noi și de a pune în practică tehnici tradiționale prezentate în cadrul atelierului.

Așteptăm copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani.
Intrarea este liberă.
Înscrieri în limita locurilor disponibile la numărul de telefon 0265 257 057.
Proiect finanțat de Consiliul Județean Mureș.

Magia incluziunii, depăşirea obstacolelor prin artă şi zoo-pedagogie

Magia incluziunii, depăşirea obstacolelor prin artă şi zoo-pedagogie

– Proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului-

Perioada de derulare: 26.08.2016 - 11.11.2016

Valoarea finanțării: 24994.97 lei (din care 10% reprezintă contribuția proprie a Fundației Transilvană Alpha)

Obiectivele proiectului:

-              Stimularea interesului tinerilor cu dizabilităţi şi tinerilor voluntari de a participa la activităţi de educaţie non-formală

-              Direcţionarea educaţiei non-formale spre integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi

-              Creşterea gradului de participare a tinerilor cu dizabilităţi şi tinerilor voluntari la viaţa comunităţii, sub toate aspecte ei

-              Creşterea participării civice a tinerilor cu dizabilităţi şi tinerilor voluntari.


Activități

Calendarul de desfășurare a proiectului cuprinde:

-              Activităţi culturale: ateliere de muzică și dans care vor culmina cu derularea campaniei Magia Incluziunii. În cadrul campaniei tinerii cu dizabilităţi şi voluntarii implicaţi vor organiza FlashMob-ul Magia Incluziunii în diferite localităţi din judeţ, atât din mediul rural cât şi în mediul urban. Localitățile vizate sunt Tîrgu-Mureș, Reghin, Sighișoara, Iernut, Ernei, Acățari și Crăciunești. Prin flashmob-urile organizate în cadrul campaniei Magia Incluziunii dorim să schimbăm în primul rând atitudinea membrilor comunităţii faţă de persoanele cu dizabilităţi.

-              Activităţi de zoo-pedagogie susținute de specialiştii de la Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureş. Prin aceste activităţi contribuim la îmbunătăţirea ofertei de educaţie nonformală, care va permite tinerilor să ia contact cu diversitatea lumii animalelor, va atrage atenţia asupra importanţei protejării speciilor şi a mediului înconjurător, iar tinerii vor deveni mai responsabili față de mediu și societate.

Toate activităţile proiectului își propun să promoveze respectul pentru drepturile omului și demnitatea umană, să atragă atenția asupra diversității în toate formele ei și să stimuleze dialogul între tineri. Proiectul susține incluziunea, participarea și diversitatea bazate pe credinţa că toţi oamenii sunt egali şi trebuie valorizaţi.

Proiectul se va încheia cu organizarea unui workshop pe teme de educație nonformală.

Art For Change

       Ca urmare evaluării tehnice şi financiare, proiectul Art For Change, depus în cadrul Programului PA17/RO13 Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, a fost selectat pentru finanţare. Partener în proiect Asociaţia Culturală Actus Dramatikus.

       Fiecare dintre noi se naşte într-o anumită cultură ale cărei elemente trebuie să le învăţăm pe tot parcursul vieţii. Nu toată lumea este de acord că persoanele cu dizabilităţi aparţin unei subculturi, dar cu toate acestea există Mişcarea pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, al cărei scop este schimbarea de legi, stereotipii, și atitudini.

       Expimarea prin muzică, teatru, dans, artă creativă a persoanelor cu dizabilităţi are pricipal obiectiv schimbarea ideilor preconcepute ale membrilor societăţii în legătură cu acestea. Cultura este un factor important al dezvoltării sociale, un instrument prin intermediul căruia pot fi rezolvate probleme de ordin socio-economic. În cazul proiectului Art for Change, cultura apare ca un factor de dezvoltare comunitară, de identitate, coeziune şi integrare. Prin acces și participare la viaţa culturală a comunităţii, contribuim la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. În societatea românească, care şi-a asumat dezvoltarea durabilă ca şi obiectiv strategic fundamental, fiecare individ ar trebui să aibă acces la îmbogăţirea culturală, depăşind statutul de simplu cosumator, deoarece cultura constituie elementul definitoriu al societăţii.

       Obiectivul specific al proiectului îl constituie organizarea Festivalului Art for Change, cu desfățurare în perioada 01.12.2015-04.12.2015, cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi (3 decembrie).

       Prin acest proiect, Fundaţia Alpha Transilvană şi partenerii săi, încurajează dialogul intercultural, bazat pe respect reciproc pentru diversitat și promovează dezvoltarea educației și elaborarea unei metodologii pentru educația multiculturală prin noi metode de comunicare, folosind teatrul, muzica și dansul. Credem că prin integrare culturală contribuim la o mai bună cunoaştere şi reconciliere între oameni, prin simbolurile culturale vom crea legături puternice, care vor ajuta atât participanţii în proiect, cât şi comunitatea să-şi înţeleagă mai bine identitatea.

09/30/15

CAMPANIA DE PREVENIRE ”SUCCES ȘI INDEPENDENȚĂ ÎN SIGURANȚĂ”

Fundaţia Transilvană Alpha derulează în luna octombrie campania de prevenire a victimizării tinerilor ”Succes și independență în siguranță”.

Campania se desfășoară în cadrul proiectului ”Succes și Independență”, derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Publicul țintă al campaniei: copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani.

Campania se va desfășura, până în luna aprilie 2016,  în 17 școli gimnaziale și licee din municipiile Tîrgu-Mureș și Târnăveni (10 – Tîrgu-Mureș; 7 - Târnăveni). Acțiunile de prevenire vor avea loc la sediile unităților școlare și vor fi derulate de specialiști ai organizațiilor partenere în proiect și de voluntari.

În cadrul fiecărei unități de invățământ vizate vor fi derulate timp de o zi activități interactive care vor atinge în total cinci teme:

1.    Delincvența juvenilă în școli

2.    Bullying-ul

3.    Măsuri de protecție împotriva infracționalității stradale

4.    Protecția tinerilor împotriva traficului de persoane

5.    Măsuri privind protejarea tinerilor de pericolele din mediul virtual 

Scopul campaniei este de a spori gradul de conștientizare al elevilor cu privire la situațiile de risc ce pot apăra atât în incinta școlilor cât și pe stradă dar și în mediul virtual, în special prin intermediul rețelelor de socializare.

 

DETALII DESPRE PROIECT:

Proiectul ”Succes și Independență” este derulat de Fundația Transilvană Alpha din Tîrgu-Mureș în calitate de promotor de proiect în perioada Martie 2015 – Aprilie 2016, având ca parteneri Asocuiația Divers și Fundația Buckner. Bugetul total al proiectului este de1.823.605,34 lei”Succes și Independență” este un proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Persoane de contact:

Fundația Transilvană Alpha – Coordonator Proiect – Banga Erzsébet, tel. 0728-928131

Fundația Transilvană Alpha – Specialist PR - Emil Sabău, tel. 0744-124779

Fundația Buckner – Moldovan Dragoș Dacian, tel. 0722-403490

PROIECT ”SUCCES ȘI INDEPENDENȚĂ” PROIECT FINANŢAT CU SPRIJINUL FINANCIAR AL PROGRAMULUI RO10 - CORAI, PROGRAM FINANŢAT DE GRANTURILE SEE 2009-2014 ŞI ADMINISTRAT DE FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ (FRDS)

Participanți:

Promotor de Proiect – Fundația Transilvană Alpha

Partener 1 – Asociația Divers

Partener 2 – Fundația Buckner

 

Perioada de derulare:

Martie 2015 - Aprilie 2016

 

Obiectivul proiectului:

Creșterea accesibilității la educație a tinerilor aflați în situații de risc inclusiv romi din localitățile Târgu Mureș și Târnăveni, prin organizarea a 2 Centre Comunitare de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea facilitării dezvoltării personale integrate, prin activități de formare profesională, educație remedială de dezvoltare a competențelor și a deprinderilor de viață independentă , prin implicarea voluntarilor, părinților și aparținătorilor.

 

Bugetul proiectului - 1.823.605,34 ron

Contribuție proprie – 10% din cost total, în activități de voluntariat și contribuție financiară

Activități derulate:

  • Au fost înființate două Centre Comunitare de învățare pe tot parcursul vieții în cadrul cărora au fost organizate cursuri și activități de formare profesională. Centrele comunitare funcționează în municipiile Tîrgu-Mureș și Tîrnăveni. Pentru buna funcționare a centrelor comunitare au fost achiziționate echipamente IT dar și un microbuz de 17 locuri destinat asigurării transportului beneficiarilor la activități.
  • Au fost instruiți 65 de voluntari în specializările lucrător de tineret, lucrător prin arte combinate și mediator social.
  • La centrele comunitare au fost consiliați 180 de tineri din care 100 aparțin etniei rome. Pe lângă aceștia de consiliere și ajutor amterial au beneficiat și 100 de adulți, aparținători ai tinerilor incluși în activitățile proiectului.
  • În vara anului 2015 a fost organizată o tabără de vară la care au participat 60 de tineri de etnie romă.
  • Au fost organizate cursuri de formare profesională pentru 60 de beneficiari.
  • A fost organizată campania de prevenirea a victimizării tinerilor Succes și independență în siguranță. Campania s-a derulat în perioada octombrie 2015 aprilie 2016 în 17 școli gimnaziale și licee din municipiile Tîrgu Mureș (10 școli) și Tîrnăveni (7 școli).  Campania a vizat 5 teme majore: delincvența juvenilă în școli, bullying-ul, măsuri de protecție împotriva infracționalității stradale, protecția tinerilor împotriva traficului de persoane și măsuri privind protejarea tinerilor de pericolele din mediul virtual. 
  • A fost întocmit studiul de cercetare - Harta nevoilor copiilor și tinerilor aflați în situații de risc din Județul Mureș.

 

Perspective:

Pe lângă activitățile deja implementate, proiectul Succes și independență va beneficia de o prelungire a contractului de finanțare până în 30 octombrie 2016. Pentru noua etapă a proiectului se află în pregătire și alte activități destinate specialiștilor și copiilor din medii vulnerabile. Echipa proiectului propune și cursuri noi, destinate specialiștilor, respectiv cursuri de mediator școlar și limba romani.

Calendarul detaliat al noilor activități va fi disponibil în prima jumătate a lunii mai.

 

Site-ul proiectului: www.centrucomunitaralpha.ro

 

Persoane de contact:

Fundația Transilvană Alpha – Coordonator Proiect – Banga Erzsébet, tel. 0728-928131

Fundația Transilvană Alpha – Specialist PR - Emil Sabău, tel. 0744-124779

Asociația Divers – Koreck Mária, tel. 0722-318605,

Fundația Buckner –Dragoș Dacian Moldovan, tel. 0722-403490

Creșterea implicării ONG-urilor și a persoanelor cu dizabilități în finalizarea Strategiei pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități din România, 2014-2020

Fundația Transilvană Alpha implementează proiectul Creșterea implicării ONG-urilor și a persoanelor cu dizabilități în finalizarea Strategiei pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități din România, 2014-2020, cu scopul de a:


- implica experți din sectorul non-profit și din cel al serviciilor sociale private în designul Strategiei pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020

- organiza minim 5 dezbateri publice la nivel regional
pentru analiza
dreftul proiectului, implicând toate părțile importante interesate la nivel local/ regional

- organiza o dezbatere publică în București, pentru a analiza proiectul Strategiei pentru drepturile persoanelor cu handicap 2014-2020, care implice toate părțile interesate importante la nivel național

Creșterea implicării ONG-urilor și a persoanelor cu dizabilități în finalizarea Strategiei pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități din România, 2014-2020

Proiectul Catalysts for change: Alpha volunteers

Proiectul depus în cadrul Apelului general și național la propuneri de proiecte 2014 -  a fost aprobat și va fi finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Acțiunea  Cheie 1 - Proiecte de mobilitate în domeniul tineretului.

Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea coeziunii sociale, a solidarităţii şi înţelegerii reciproce între tinerii voluntari şi tinerii cu dizabilităţi, precum şi promovarea cetăţeniei active între tineri, realizarea unor activităţi și experienţe de învăţare non-formală, care să îmbunătăţească competenţele pentru dezvoltarea personală şi să servescă şi faciliteze intrarea tinerilor voluntari în viaţa profesională.

Cei patru voluntari din Portugalia şi Franţa vor fi timp de şase luni, alături de tinerii cu dizabilităţi benefiaciari ai Fundaţiei Transilvană Alpha, vor fi implicaţi în pregătirea, organizarea şi implementarea unor ateliere de lucru din domeniile limbilor străine precum şi alte domenii legate de ţara de origine a voluntarilor şi de interes pentru toţi tinerii implicaţi. Vom avea un club de Teatru social/Teatrul celui Oprimat, în cadrul acestor activităţi tinerii cu dizabilităţii, voluntarii şi specialiştii învățând şi jucându-se împreună, noutatea acestor activităţi constând în faptul că aceste jocuri necesită creativitate şi libertate. Disciplina jocului înseamnă restabilirea dreptului fiecăruia de a exista cu demnitate, scopul final fiind acela ca toţi tinerii să vadă că sunt mai buni de cât cred că sunt cu adevărat. Tinerii voluntari vor participa la sesiuni de training, timp petrecut cu activităţi nonformale.

Voluntariatul la Fundaţia Transilvană Alpha are o valoare socială, implicarea în activităţi alături de tineri cu dizabilităţi dezvoltând o serie de abilităţi şi competenţe sociale: solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. Această muncă transformă tinerii voluntari în persoane conştiente de mult mai multe aspecte ale lumii înconjurătoare.

Implicarea voluntarilor în viaţa de zi cu zi a beneficiarilor fundaţiei îi va face să înţeleagă problemele cu care această categorie se confruntă, determinându-i să observe, de exemplu, rampele impracticabile, sau lipsa lor în totalitate, şi să ia atitudine în faţa acestor probleme. Implicându-se în activităţi de voluntariat vor  reuşi să vadă lumea prin ochii celorlalţi, să înţeleagă şi să observe limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii ei. Voluntarii vor înţelege că şi ei pot face o schimbare şi că nu trebuie să aşteptăm totul de la alţii, ci trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a lua iniţiativa şi de a trece la acţiune. Munca voluntară la Fundaţia Alpha Transilvană are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la multe dintre caracteristicile activităţii sale, ceea ce o face atractivă, învăţarea fiind astfel un efect al implicării, şi nu un scop în sine al acesteia.

Invitație achiziție locație și restaurant

Fundația Alpha Transilvană vă invită să depuneți oferte în vederea achiziției de:

- Servicii de cazare la hotel- COD CPV: 55110000-4,

- Servicii de restaurant și de servire a mâncării- COD CPV: 55300000-3,

necesare în cadrul proiectului “TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!”  (Contract de finanțare SEE RO2013_5.1_22)

Invitaţie în vederea depunerii unei oferte in cadrul proiectului „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi” (Contract de finanţare SEE RO 2013-5.1-22)

  • Anexa 1 - Programa formare.docObiective si tehnici metode moderne în lobby si advocacy în domeniul dizabilitatii, în lumina Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati - PROGRAMA CURSULUI DE FORMATOR DE FORMATORI –
  • Anexa 2 - Formular de oferta.docFormular de oferta
  • Invitatie sept2014.docINVITATIE In vederea depunerii unei oferte pentru achizitia in cadrul proiectului “TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilitati!” (Contract de finantare SEE RO2013_5.1_22)

TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

Proiectul „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!” vizează întărirea mişcării de reprezentare a  persoanelor cu dizabilităţi din România şi ameliorarea politicilor publice din domeniul dizabilităţii, prin dezvoltarea unei platforme sustenabile de acţiune, dialog şi lobby.

Proiectul se desfășoară în perioada 2 iunie 2014 – 30 aprilie 2016. Bugetul total este de 154.597 euro.

Promotor: Fundația Alpha Transilvană, Tîrgu – Mureș.

Partener: Asociația RENINCO România – Rețeaua Naționala de Informare și Cooperare pentru integrarea în comunitate a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale, București.

Colaboratori: Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Dizabilităţi din România, Asociaţia Hans Spalinger, Serviciul Public de Asistenţă Socială Simeria – jud. Hunedoara, Fundația Light into Europe și Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.


Beneficiarii proiectului:

   – 50 de organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi (cu accent pe organizaţiile care reprezintă grupurile cele mai vulnerabile sau excluse – copiii, persoanele cu dizabilităţi intelectuale, cu afecţiuni neuropsihiatrice, victimele psihiatriei, persoanele cu dizabilităţi asociate sau boli rare etc.),  50 organizaţii ale profesioniştilor din domeniul dizabilităţii, inclusiv organizații furnizoare de servicii  și 3 organizații de promovare a drepturilor omului vor participa la programe de formare cu privire la obiective şi tehnici moderne de lobby şi advocacy în domeniul dizabilităţii, în lumina Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ratificată de România prin Legea nr. 221/2010. Acest grup cuprinde peste 1.100 de persoane.

- reprezentanţi ai autorităţilor publice locale (consilii locale, primării, consilii judeţene, prefecturi, structuri deconcentrate ale ministerelor în teritoriu), parlamentari, funcţionari şi manageri ai serviciilor publice (SPAS, AJOFM, DGASPC, servicii de sănătate, inclusiv cabinete de medicina familiei, unități școlare, transport public etc),  arhitecți și responsabili în dezvoltare şi planificare urbană, respectiv  reprezentanţi din domeniul comunicării şi mass media vor beneficia de activitati si materiale de informare.  Acest grup include peste 3.300 de persoane.

Proiectul propune activităţi şi mijloace de intervenţie care să aducă o valoare adăugată şi care să conducă la întărirea capacităţilor de răspuns la problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi. Proiectul combină, activităţi de cercetare cu elaborarea de propuneri concrete pentru ameliorarea politicilor publice sectoriale. Nu în cele din urmă, proiectul vizează o schimbare la nivelul percepţiei publice a dizabilităţii, prin studii şi acţiuni concrete la nivelul specialiştilor media.

Acțiunile la nivel național din cadrul proiectului vor duce la realizarea unor rezultate importante, dintre care amintim :

- două studii tematice: Accesul persoanelor cu dizabilităţi din România la servicii de educaţie, de la grădiniţă la universitate și Costul dizabilităţii în România (primul studiu de acest tip în Europa de Est);

- alcătuirea unui manual cu privire la obiective şi tehnici moderne de lobby şi advocacy în domeniul dizabilităţii, în lumina Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;

- formarea unui număr de 25 persoane ca formatori de formatori, din rândul organizaţiilor de persoane cu dizabilităţi;

- derularea a 25 de sesiuni de formare în 8 regiuni ale țării, pentru organizaţiile de persoane cu dizabilităţi, incluzând şi un modul aplicativ (de exemplu: organizarea unei campanii concrete de advocacy, a unor iniţiative locale etc.);

- alcătuirea unei broşuri informative şi derularea a 8 sesiuni de informare pentru reprezentanţii autorităţilor publice locale;

- alcătuirea unei broşuri informative şi derularea unei sesiuni de informare pentru reprezentanţii Parlamentului;

- alcătuirea unei broşuri informative şi derularea unei sesiuni de informare pentru funcţionarii serviciilor publice de la nivel local;

- alcătuirea unei broşuri informative şi derularea unei sesiuni de informare pentru specialiştii în planificare urbană şi arhitecţi;

- desfășurarea unui seminar de informare la nivel naţional, pe tema “Dizabilitatea și statistica”;

- alcătuirea unui document de discuţie pe tema “Dizabilitatea în presă”;

- alcătuirea unui manual de formare şi derularea  a trei  sesiuni de formare pentru jurnaliştii din presa scrisă, audio şi video, din toate judeţele ţării;

- organizarea unei conferinţe naţionale, cu participare internaţională, cu tema: “Politicile publice în domeniul dizablităţii, în lumina Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi”.

 

În urma implementării proiectului, organizațiile beneficiare vor dobândi cunoştinţele necesare pentru exersarea unor competenţe concrete de lobby şi advocacy, dar în egală măsură comunitatea (actorii cheie, cu rol activ în formularea şi implementarea măsurilor pentru persoanele cu dizabilităţi) va avea o nouă perspectivă asupra dizabilităţii si va avea capacitatea de a lua decizii informate cu impact direct asupra calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor proiectului.

 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Training ABI-Acquired Brain Injury

Proiectul de mobilitate „Training ABI-Acquired Brain Injury”, depus în cadrul Apelului general şi naţional la propuneri de proiecte 2014, a fost aprobat şi va fi finanţat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 1-Proiecte de mobilitate în domeniul educaţia adulţilor.

În cadrul proiectului, 17 specialişti şi voluntari ai Fundaţiei Alpha Transilvană vor cunoaşte metode integrate de dezvoltare a abilităţilor persoanelor  cu traume cerebrale dobândite, influenţa bolii asupra vietii persoanei în cauză cât şi a familiei a prietenilor şi a sociatăţii în general; vor cunoaşte noi metode şi programe de reabilitare şi îngrijire; vor dobândi cunoştinţe legate de ajutorarea persoanelor pentru atingerea autonomiei proprii; noi metode de reabilitare şi îngrijire; noi metode de intervenţii: terapia prin marionete, camera snoozelen, terapia prin lumină şi umbră, terapia vizual-creativă, etc.

Fundaţia Alpha Transilvană caută întotdeauna să se dezvolte ca şi organizaţie, iar specialiştii organiyației sunt în căutare de metode inovatoare de dezvoltare a persoanelor cu dizabilităţi. Momentan nu există o metodologie de dezvoltare, integrare a persoanelor cu leziuni cerebrale dobândite şi din acest motiv am contactat  organizaţia Human Profess  din Ungaria, care împreună cu specailiştii din Austria şi Slovacia  au dezvoltat metode inovatoare pentru munca cu persoane ABI, editatând de asemenea, un ghid  - The ABI Training Manual şi The ABI Guidelines.

Obiectivul general al acestui proiect este creşterea și formarea cunoștințelor de specialitate pentru specialiştii şi voluntarii Fundaţiei Alpha Transilvană, și folosirea lor cu succes în integrarea socio-profesională a persoanelor cu traume cerebrale dobândite.

Perioada de desfășurare a proiectului: 01.06.2014-01.06.2015

ACCES

Fundaţia Alpha Transilvană derulează în perioada octombrie 2013 – martie 2015 proiectul intitulat ACCES – Reţea pentru Incluziunea Socială a Copiilor cu tulburări din Spectrul Autist, proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Scopul proiectului este crearea unei reţele integrate de asistenţă socială pentru facilitarea integrării în societate şi în special în educaţie a copiilor cu tulburări din Spectrul Autist.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la cele trei componente ale reţelei integrate de asistenţă, adică specialişti (care oferă terapii specifice pentru copilul cu TSA), educatori (care integrează copilul cu TSA într-o formă de învăţământ, de masă sau specială) şi părintele copilului cu TSA (care trebuie să cunoască cât mai bine posibilităţile de recuperare, integrare şi educare a  copilului oferite de sistemul de asistenţă socială).

Lansarea proiectului a avut loc în data de 3 Decembrie, de Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, în cadrul unei mese rotunde la care au fost invitaţi părinţi, educatori, învăţători, psihologi şcolari, psihopedagogi, profesori de sprijin şi toţi cei care sunt interesaţi de tema incluziunii copiilor cu tulburări din spectrul autist.

Masa rotundă a avut loc la sediul Fundaţiei Alpha Transilvana (Aleea Vrancea nr. 1, Tîrgu-Mureş) în ziua de marţi 3 decembrie 2013 de la ora 13.00.

Managementul voluntarilor de la A la Z

Fundatia Alpha Transilvana a fost selectata in proiectul “Managementul voluntarilor de la A la Z”, cu desfasurare in perioada iunie 2014 – martie 2015

Propus de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, alaturi de partenerii sai, Pro Vobis - Centrul National de Resurse pentru Voluntariat si IOGT Tippetue din Norvegia, proiectul Managementul voluntarilor de la A la Z, urmareste cresterea capacitatii organizationale a 16 ONG-uri din Romania prin eficientizarea implicarii voluntarilor in activitatea acestora.

Acest lucru se realizeaza atat prin activitati de formare, consultanta si jobshadowing in organizatii cu experienta in managementul voluntarilor, cat si prin organizarea, de catre fiecare ONG beneficiar, a unei actiuni publice comunitare care contribuie la campania „No hate speech”, axata pe promovarea tolerantei si luptei impotriva discursului instigator la ura si a oricaror forme de discriminare.

Prin actiunile publice, organizatiile beneficiare au ocazia de a pune in practica teoria celor 9 pasi de management al voluntarilor, dezvoltandu-si competente relevante pentru gestionarea voluntarilor.

Nu in ultimul rand, proiectul propune abordarea problematicii specifice managementului voluntarilor printr-o metoda inovatoare: organizarea a 3 reprezentatii de teatru social pe tematica proiectului, fiecare din acestea finalizandu-se cu o dezbatere, cu implicarea publicului prezent.

 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Website-ul proiectului:  www.eeagrants.org

Activităţi de Socializare şi Timp Liber

2010-2011

Programul: TINERET în ACŢIUNE

Subacţiunea: Iniţiative ale Tinerilor

Titlul proiectului: Activităţi de Socializare şi Timp Liber 

Oportunităţile cu privire la locuri de muncă şi cariere ale persoanelor cu dizabilităţi sunt în risc. Discriminarea nu este terminată pur şi simplu prin oferirea de „instruire” şi „locuri de muncă”. Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la aceleaşi aşteptări şi perspective de carieră ca şi celelalte persoane. Promovarea perspectivelor şi oportunităţilor egale de carieră este cea mai bună cale de promovare a drepturilor egale, de a face din integrare o realitate şi de a evita experienţele negative care pot determina oamenii să părăsească piaţa muncii şi să nu se întoarcă. Acţiunile personalizate alese cu grijă, care ţintesc lărgirea perspectivelor de carieră sunt cel mai bun mod de a promova integrarea eficientă şi reuşită în piaţa muncii, şi cel mai bun mod de a trata probleme pe parcursul unei cariere.

Prin aceste activităţi de socializare şi timp liber, avem posibilitatea să imtervenim pentru a modifica /ameliora unele reprezentări negative, defavorabile, existente în rândul opiniei publice, despre tinerii cu dizabilităţi, de asemenea acceptarea şi integrarea lor oferă posibilitatea de a apăra şi susţine dreptul acestor persoane la  o viaţă activă, pe măsura potenţialului de care acestea dispun.

Activitatea de grup pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor de competenţe sociale şi dezvoltarea personalităţii este o activitate terapeutică de grup în care metodele folosite sunt jocurile terapeutice structurate, jocuri de rol, simularea, studii de caz, ateliere, artterapie, brainstorming. Fiecare activitate terapeutică avut  ca obiectiv precis dezvoltarea unei capacităţi, formarea unei deprinderi, schimbarea unor comportamente neadecvate cu unele adecvate. 

activităţi manuale: am confecţionat rame foto, tablouri cu tehnica decoupage, podoabe de brad, suport de lumânări din ghips, am vopsit ceşti, am vopsit ouă pentru Paşti, etc.

activităţi sportive: fotbal de masă, tenis de masă, badminton, fotbal, dart

jocuri de societate: Activity, Nu te supăra frate, Monopoly, Bunul gospodar, Bumm, Solo, Rummy

 foto digital: efectuarea mai multor foto digitale şi filmuleţe

activităţi de vacanţă: excursii tematice pentru cunoaşterea istoricului şi culturii oraşului, excursii la Platoul Corneşti, respectiv Grădina Zoologică pe teme fecologice

sărbătorirea evenimentelor speciale: am sărbătorit ziua de naştere a tinerilor. Aceaste sărbători au fost evenimente inedite pentru toţi participanţi. Toţi tinerii s-au implicat în organizarea acestor evenimente. Împreună am pregătit sala şi masa festivă cât şi torturile. În cadrul acestui eveniment au fost realizate jocuri distractive şi karaoke.

Descarcă Jurnalul de Proiect

Tineret
programul tineret in actiune

Autoreprezentarea prin Teatru şi Dramă a Tinerilor cu Dizabilităţi

2012-2013

Programul: TINERET în ACŢIUNE

Subacţiunea: Iniţiative ale Tinerilor

Titlul proiectului: Autoreprezentarea prin Teatru şi Dramă a Tinerilor cu Dizabilităţi

Tema proiectului este dezvoltarea auto-reprezentării la tineri cu dizabilităţi şi petrecerea timpului liber în atelierele oferite de Programul de Socilizare şi timp Liber conduşi de voluntari. Auto-reprezentarea ne uneşte ca oameni, tinerii cu dizabilităţi şi tinerii voluntari pot să împărtăşească idei să câştige forţă unii de la ceilalţi. Cheia pentru atingerea acestei dorinţe este comunicarea. Prin programul de socializare şi timp liber, prin atelierele conduse de voluntari,  tinerii cu dizabilităţi învaţă să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare şi de contact cu diferite tipuri de interlocutori.Durata proiectului este de 17 luni, începând din 01.08.2012, până la data de 31.12.2013. Grupul ţintă este format din 30 tineri cu dizabilităţi, care cu sprijinul a 15 voluntari se pregătesc pentru campania de autoreprezentare şi participă la programele de socializare şi timp liber: atelier de engleză, atelier de informatică, atelier de art terapie, club de teatru, club de dans, club de muzică şi cântec, atelier de limba română, terapie prin joc si dramă.  Metodele folosite sunt: metoda „easy to read”, jocul, art terapia, discuţii de grup, teatrul, muzica, vizite la alte fundaţii, spectacole lunare.

Dizabnet – Reţeaua Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi

 

 

Dizabnet – Reţeaua Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi (2009-2013)

www.dizabnet.ro

Descriere:

Organizare anuala Forumul Dizabnet / Furnizare de informatii de interes comun / Acţiuni comune de advocacy pe proiecte de lege de interes pentru prestatorii de servicii sociale / Site web www.dizabnet.ro (momentan nu e accesibil deoarece se trece de pe un server pe celalalt) si lista de discutii dizabnet@yahoogroups.com.

Finanţare:

EASPD – Asociaţia Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi (www.easpd.eu)

si ANED - Academic Network of European Disability experts (www.disability-europe.eu) sub forma de plata a expertizei pentru furnizare de rapoarte pentru Comisia Europeana privind situatia persoanelor cu dizabilitati din Romania.

 

 

 

 

 

 

EMA – Eficienţa Muncii Asistate pentru persoane cu dizabiltăţi

EMA – Eficienţa Muncii Asistate pentru persoane cu dizabiltăţi (2011-2013)

www.eficientamunciiasistate.ro

Descriere:

Calificarea in 5 meserii a 75 de persoane cu dizabilitati si gasirea a 40 de locrui de munca pentru acestia. Instruirea a 60 de mediatori sociali in angajare asistata pentru persoane cu dizabilitati si organizarea unei platforme prin înfiinţarea a 10 centre de angajare asistata in Romania.

Finanţare:

Fondul Social European, Dezvoltarea Resurselor Umane

ECC - European Care Certificate

ECC - European Care Certificate (2006-2008, 2009-2011 şi 2012-2014)

www.ecertificate.eu

Descriere:

Dezvoltarea unui instrument de testare (tip "driving licence" sau ECDL) on-line si pe hartie comun pe tot teritoriul UE pentru personalul de ingrijire din domeniul social (www.eccertificate.eu). Fundaţia Alpha Transilvană este detinatorul licentei pentru ECC pentru România. Pe langa sistemul de testare, am acreditat un curs de pregatire a ECC si avem in lucru realizarea manualului de curs pentru grupul ţintă al proiectului, dar şi pentru formare de formatori.

Finanţare:

Leonardo da Vinci, Agentia nationala UK şi Agenţia naţională Belgia

ROSE - Reducing Occupational Stress in Employment

ROSE - Reducing Occupational Stress in Employment (2009-2011)

Descriere:

Dezvoltarea unui instrument de testare de evaluare a stresului si furnizarea de recomandari pentru reducerea stresului şi a epuizării în rândul oamenilor care lucrează în domeniul sănătăţii mintale şi a îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi. Proiectul se desfăşoară prin parteneriatul a nouă organizaţii diferite din şase state membre ale Uniunii Europene. Mai multe informatii pe http://leonardorose.eu/

Finanţare:

Leonardo da Vinci, Agentia nationala Olanda

PASS-IT-ON From Raising Awareness to Open Labour Market

PASS-IT-ON From Raising Awareness to Open Labour Market (2010-2012)

Descriere:

Realizarea unui material sinteza care cuprinde rezultatele a 3 proiecte europene diferite privind angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati şi diseminarea instrumentelor şi peocedurilor dezvoltate prin intermediul acestor proiecte.

Finanţare:

Leonardo da Vinci, Agentia Nationala Belgia