Arta micilor actori - Ateliere de teatru pentru copii

Ce dorim? Tipul de activitate.

 • Crearea unor ateliere de educaţie prin artă teatrală în care copiii au posibilitatea să găsească noi forme de exprimare pentru a se dezvolta personal, prin folosirea formelor de manifestare artistică. Participarea la ateliere va duce la stimularea motivaţiei şi a voinţei, la depăşirea limitelor, la explorarea unor noi tărâmuri şi trăiri, la dezvoltarea simţului artistic, în vederea dobândirii unui nivel mai înalt al stimei de sine. Copiii vor putea să-şi valorizeze capacităţile dobândite, intr-un spectacol de teatru izvorât din ei, reprezentat de ei.

Pentru cine?

• pentru preşcolari şi şcolarii mici (5-10 ani)

Ce facem?

 • exerciţii de atenţie;

 • exerciţii pentru memorie;

 • exerciţii de dicţie, respiraţie şi intonaţie;

 • vom învaţa ce înseamnă improvizaţia;

 • ne vom dezvolta capacitatea de comunicare;

 • ne vom dezvolta capacitatea de expunere a stărilor emoţionale;

 • vom descoperi personaje şi parcursul spre un spectacol de teatru;

 • vom cunoaşte elementele unei scrieri dramatice:

 • dialoguri;

 • personaje;

 • scenografie;

 • costume;

 • regie.

Cum învăţam?

 • prin joc;

 • prin imaginaţie;

 • atât prin intermediul exerciţiilor de grup, cât şi individual.

Obiectivele cursului:

• dezvoltarea capacităţii de concentrare a atenţiei şi a memoriei, în special prin exersarea elementelor de asociativitate specifice teatrului;

• dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii;

• exteriorizarea trăirilor interioare;

• cunoaşterea şi controlarea emoţiilor;

coordonarea gesturilor, mimicii, mişcărilor cu un text, fond/ritm muzical;

• interpretarea expresivă, nuanţată a unui text;

• dezvoltarea capacităţii de exprimare corporală;

• dezvoltarea empatiei;

• dezvoltarea spiritului de observaţie;

• dezvoltarea abilităţilor de relaţionare inter-personale şi intra-personale;

• dezvoltarea spiritului de echipă;

• dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu mediul înconjurător;

• dezvoltarea emoţiei artistice;

• dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă.

Aceste ateliere de teatru nu doresc sa faca din copilul dumneavoastra un star si nici macar un actor profesionist, ci urmăresc mai degrabă dezvoltarea lui personală. Actoria pentru copii este un curs de autocunoaştere, autoînţelegere, autodepăşire a emoţiilor, a frustrărilor, a fricilor. Aceste cursuri ajută copilul să se integreze mai uşor în mediul social, să se exprime firesc, să comunice mai uşor cu cei de lângă el şi să se iubească aşa cum este. Cei mici vor descoperi o lume nouă, o lume frumoasă, izvorâtă chiar din ei, o lume a bucuriei şi a libertăţii, în care pot fi atât ei inşişi, cât şi personaje fantastice. Copiii vor învăţa că nu doar „produsul final”(în cazul acesta-spectacolul de teatru) este important, ci şi parcursul către acel spectacol, care de multe ori poate fi greu, anevoios, dar care poate încununa o muncă depusă cu mult efort şi drag.