Punem accent pe calitatea serviciilor oferite, prin crearea unui mediu adecvat, cu echipamente de specialitate, moderne şi prin perfecţionarea continuă a specialiştilor.

Autorizaţii şi acreditări

 • AUTORIZAŢIE seria MS 000730 pentru organizarea programului de specializare în ocupaţia FORMATOR DE FORMATORI

 • AUTORIZAŢIE seria MS 000747 pentru organizarea programului de specializare în ocupaţia MEDIATOR SOCIAL

 • AUTORIZAŢIE seria MS 000438 pentru organizarea programului de iniţiere în COMPETENŢE SOCIALE ŞI CIVICE

 • ACREDITARE pentru Centrul de integrare/ reintegrare profesională pentru persoane cu dizabilităţi

 • ACREDITARE pentru Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copii cu nevoi speciale

 • ACREDITARE pentru Măsuri şi acţiuni care au ca scop prevenirea şi limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate pentru familii şi persoane aflate în nevoie

 • ACREDITARE seria MS 29/00003 pentru prestare de servicii de informare şi consiliere

 • AUTORIZAŢIE nr. 861/13.04.2011 pentru funcţionarea atelierului Atrium de funcţionare ca unitate protejată

 • AUTORIZAŢIE nr. 1339/13.04.2011 pentru funcţionarea ca unitate protejată a secţiei Bucătăria Alpha

 • ACREDITARE pentru furnizarea serviciilor de informare, consiliere şi medierea muncii pe piaţa internă

 • ACREDITARE pentru organizarea programului de formare profesională a adulţilor - Asistent personal al persoanei cu handicap grav – iniţiere – Cod C.O.R. 513304

 • ACREDITARE nr. 0007654 pentru furnizarea următoarelor servicii sociale:

 1. Centru de integrare/ reintegrare profesională pentru persoane cu dizabilităţi

 2. Centru de recuperare şi reabilitare pentru copii cu nevoi speciale

 3. Măsuri şi acţiuni care au ca scop prevenirea şi limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate pentru familii şi persoane aflate în nevoie