vineri 13 mai 2016

REZOLUTIE “TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!”


- Rezoluția a fost realizată în cadrul Conferinței finale pentru proiectul „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!”, București, 26 – 27 aprilie 2016 -

 

Preambul

 

Proiectul „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!”  s-a desfășurat în perioada 2 iunie 2014 – 30 aprilie 2016. Promotor a fost Fundația Alpha Transilvană care a avut ca partener Asociația RENINCO România – Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor și Tinerilor cu Cerințe Educative Speciale. Colaboratori în proiect au fost: Federația Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Dizabilităţi din România - ONPHR, Asociaţia Hans Spalinger, Serviciul Public de Asistenţă Socială Simeria – jud. Hunedoara și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

 

Proiectul a fost finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, bugetul total fiind de 154.597 euro.

 

Motivația aplicării pentru acest proiect s-a construit în timp, din analize de context care au constatat: lipsa de viziune privind politicile în domeniul dizabilităţii, “vocea” foarte slabă şi necoordonată a organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, slabe capacităţi de cercetare şi documentare ale acestor politici, în contextul unui accent puternic asistențial al măsurilor de asistență socială.

 

Proiectul și-a propus să activeze şi să profesionalizeze mişcarea persoanelor cu dizabilităţi, pentru ca aceasta să devină cu adevărat un motor eficient al schimbării de paradigmă în politicile publice destinate persoanelor cu dizabilităţi.

 

De ce această REZOLUȚIE?

 

Pentru că:

      - Statul nu și-a definit politica privind dizabilitatea. În prezent, în ciuda unui număr important de prevederi legale în vigoare, persoanele cu dizabilități nu sunt recunoscute de către stat, specialiști, comunitate, școală și alții ca cetățeni cu drepturi egale. Persoanele cu dizabilități din România continuă să fie discriminate și excluse de pe piața muncii, din mediul școlar, din administrația publică, iar accesul lor la servicii de suport și îngrijire este în continuare limitat.

      - Participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa publică nu se datorează măsurilor de egalizare a șanselor pe care, coerent și planificat, ar trebui să le dezvolte statul, ci unor eforturi proprii personale sau ale familiei.

     - Organizațiile neguvernamentale din domeniul dizabilității nu au resursele necesare pentru a cuprinde în profunzime evoluțiile internaționale privind schimbarea de paradigmă și a-și dezvolta capacitățile de analiză și reacție, de formare și colaborare, ci sunt preocupate de supraviețuirea lor și a proiectelor proprii.

     - Jurnaliştii nu au făcut până acum obiectul unui demers de formare şi sensibilizare pentru a înțelege deplin și a susține efortul de respectare a drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități, ci au scris plasându-le adesea în sfera asistaților, a membrilor comunității lipsiți de orice speranță, utilizând uneori un limbaj menit să genereze mai degrabă reacții emoționale.

    -  Profesioniștii din administrația publică (atât de la nivel central, cât și local) nu sunt formați în domeniul dizabilității și nu cunosc elementele care contribuie la planificarea și implementarea unor politici publice incluzive.

 

Partenerii proiectului consideră că o politică publică de succes în domeniul dizabilităţii se bazează pe:

  -  Analiza detaliată, documentată a situaţiei şi problemelor cu care se confruntă grupurile ţintă

  -  Voce articulată şi coerentă a organizaţiilor din sfera dizabilităţii, care să exprime nevoile reale ale grupurilor ţintă; bune capacităţi de advocacy la acest nivel

   - Voinţă politică de acţiune în acest domeniu, pentru acoperirea acestor nevoi

  -  Corp de profesionişti pregătiţi să pună în practică prevederile noilor politici publice

  -  Societate civilă informată şi responsabilă, care integrează activ perspectiva modernă a dizabilităţii şi sprijină, prin mijloacele de care dispune, efortul public de incluziune în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi.

 

Revendicări

 

Participanții la Conferința finală pentru proiectul „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!”  solicită:

 

Parlamentului României:

      Să realizeze că managementul dizabilității este o problemă de drepturi ale omului și să acționeze perseverent și coordonat în această direcție.

 

Guvernului României și instituțiilor responsabile:

       Să poziționeze modelul social al dizabilităţii şi Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi la baza tuturor politicilor publice și să confere valoare acestei poziționări sub forma asumării unei declarații politice.

       Să promoveze consecvent și în toate domeniile implementarea legislației existente privind persoanele cu dizabilități.

       Să încurajeze campanii și programe de informare și formare care să explice modelul social al dizabiliății, bazat pe drepturile omului.

 

Organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilități:

       Să colaboreze și să se profesionalizeze astfel încât să devină motor eficient al schimbării de paradigmă bazate pe modelul social al dizabilității.

 

Prezenta REZOLUȚIE are anexată lista semnatarilor care şi-au exprimat acordul pentru a fi distribuită public.

 

 

București, 27 aprilie 2016 


< Încheierea proiectului ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!”