marţi 15 noiembrie 2016

STEPS – SHARING THE EUROPEAN PATHWAYS


Sharing The European Pathways este un proiect destinat pregătirii atât a beneficiarilor, cât și a personalului din instituții pentru copii și adulți  în vederea părăsirii sistemului de protecție specială și/sau dezinstituționalizării.

Proiectul STEPS este derulat de 4 parteneri din UK, Finlanda, Ungaria și România. Parteneriatul s-a realizat pentru ca partenerii să-și poată împărtăși experiența și modul de învățare, pentru a promova ideea că persoanele cu dizabilități sunt ”experți prin experiență”și pot, cu ajutor corespunzător să contribuie la activitățiile de re-formare a personalului și a rezidenților instituțiilor în procesul de părăsire a sistemului de protecție sau mutare din instituții în comunități.

Proiectul STEPS asigură cursuri în module de câte 2-3 ore, acoperind o gamă de teme pe care personalul și rezidenții instituțiilor trebuie să le cunoască pentru ca schimbarea să nu reprezinte o problemă pentru ei, să aibă noțiuni elementare despre drepturi, incluziune, libertatea de a alege și independență. Partenerii din proiect sunt fie puternic implicați în procesul de dezinstituționalizare, fie în furnizarea de cursuri pentru angajații care lucrează cu persoanele cu dizabilități.

Materialele cursurilor sunt furnizate din pachete de cursuri aplicate deja în UK și Finlanda, dar au fost adaptate pentru a răspunde cerințelor specifice locale, pentru a oferi oportunități de formare personalizate pentru grupuri cu necesități particulare.

Un aspect inovativ al proiectului este instruirea  ”co-formatorilor” (care sunt persoane din sistemul de protecție specială sau persoane cu dizabilități). Astfel fiecare curs, atât cel pentru personal, cât și cel pentru rezidenții insituțiilor și aparținătorii lor va fi predat de câte doi formatori – formatorul și co-formatorul.  Nu toate cursurile din cadrul proiectului STEPS vor avea nevoie de un co-formator, dar experiența ne-a arătat că folosirea co-formatorilor are un impact mai mare asupra angajaților și rezidenților.

La rândul lor, co-formatorii sunt instruiți și li se acordă suportul necesar pentru a-și putea îndeplini rolul lor. Sperăm că acest lucru va duce la implicarea cât mai multor co-formatori. Materialele vor putea fi folosite gratuit în format universal în Engleză și vor fi adaptate de către parteneri locali în România și Ungaria. O versiune a documentelor importante va fi disponibilă și în format ”ușor de citit / ușor de înțeles”.

Cursurile tratează probleme practice prezentate din punctul de vedere al rezidențior, al familiilor lor și al angajaților – precum: autonomie personală, utilizarea banilor, a face cumpărături și a găti, a ține casa curată, a avea relație bună cu vecinii etc., și de asemenea mai multe teme legate de atitudini, precum: asumarea responsabilității, asumarea de riscuri, luarea deciziilor etc.

Dezinstituționalizarea nu este un proces ușor. Schimbarea atitudinii personalului care au lucrat în instituții și a rezindenților care au locuit în înstituții nu este cu nimic mai ușor. Proiectul STEPS oferă celor responsabili cu aplicarea procesului de dezinstituționalizare instrumente mai eficiente pentru a ajunge la schimbările dorite.

Persoana de contact din partea partenerului român:

Andreia Moraru, Fundația Transilvană Alpha, 0723-686434, andreia_moraru@alphatransilvana.ro

Informații în limba engleză: www.kezenfogva.hu/steps 

Pagina de Facebook al proiectului: www.facebook.com/Sharing-The-European-Pathways


< Ziua Mondială a Diabetului