joi 6 octombrie 2016

Three Steps to Education in Diversity


Fundația Transilvană Alpha desfăsoară în perioada 01.09.2016 – 30.09.2017 proiectul de mobilitate pentru tineret ”Three Steps to Education in Diversity”.

În această perioadă de timp, 6 tineri voluntari din Austria, Germania și Portugalia vor desfășura activități zilnice în cadrul a trei departamente ale fundației, Perseverența, Atrium și Start.

Principalele obiective ale proiectului  sunt promovarea diversității, a incluziunii sociale a persoanelor cu oportunități reduse, dar și a cetăţeniei active şi a cetăţeniei europene, toleranţa între tineri, schimbul cultural. Lucrând zi de zi alături de copiii cu dezvoltare normală, copiii cu dizabilități și tinerii cu dizabilități, voluntarii vor înțelege că doar prejudecățile ne fac diferiți unii de ceilalți, că fiecare persoană, indiferent de felul ei poate avea abilități sau talente extraordinare, trebuie să dăm doar șansă persoanei respective să-și pună aceste abilități în valoare.

Un alt obiectiv al proiectului este promovarea metodelor de educație non-formală care asigură un mediu propice descoperirii sau exersării anumitor aptitudini, completând orizontul de cultură al tinerilor și fiind o variantă optimă pentru susținerea plăcerii de cunoaștere și de afirmare profesională. Educația non-formală are o importanță deosebită în dezvoltarea personală, socială dar și profesională, tinerii vor câștiga experiență, își vor îmbunătăți capacitatea de relaționare și comunicare, își vor dezvolta capacitatea decizională, își vor descoperi sau dezvolta noi abilități și își vor deschide noi orizonturi.

În ultimii ani în societate se vorbește tot mai mult despre acceptarea diversității, despre înlăturarea prejudecăților în ceea ce privește persoanele cu oportunități reduse, despre etichetele care sunt puse persoanelor cu dizabilități, despre faptul că în loc să vorbim de dizabilitatea unor persoane, ar fi benefic să descoperim abilitățile pe care acestea le au. Toți oamenii, dar în mod special tinerii trebuie să înțeleagă că responsabilitatea, toleranța, cetățenia activă și respectul reciproc sunt comportamente pe care trebuie să și le însușească fiecare cetățean care trăiește într-o societate modernă.

Proiectul ”Three Steps to Education in Diversity” este finanțat de Uniunea Europeana prin programul ERASMUS+


< Meșteșugari de mici